התוכנית הדיגיטלית הלאומית

התוכנית הדיגיטלית הלאומית: רקע

התוכנית הלאומית הדיגיטלית שואפת לרתום את המהפכה הדיגיטלית והפוטנציאל היצירתי של "אומת הסטארט אפ" לטובת שיפור איכות החיים של כלל אזרחי המדינה. בהמשך ליעדים האסטרטגיים, מה נכון שיהיו הקווים המנחים למימוש התכנית?

ד"ר יאיר שינדלראש המטה הלאומי 'ישראל דיגיטלית'
צפייה בתובנותשלב הוספת התשובות הסתיים
רקע
מדינת ישראל נמצאת בעיצומה של תקופה ייחודית. בזכות שילוב של בשלות תשתיות טכנולוגיות וסדרת החלטות ממשלה, נוצרה הזדמנות לרתום את הפוטנציאל היצירתי של אומת הסטארט-אפ לטובת צמצום פערים חברתיים, יצירת ממשל חכם והאצת הצמיחה הכלכלית.
מידע נוסף

למסמך הרקע המלא לחצו כאן

"ישראל דיגיטלית" הינו מיזם ממשלתי שמטרתו לממש את ההזדמנות הטמונה בטכנולוגיות מידע ובאמצעים דיגיטליים לטובת קידום חדשנות במגזר הציבורי ושיפור איכות החיים בישראל. המיזם הוקם מתוקף החלטת ממשלה 1046 מדצמבר 2013 והוא פועל במסגרת המשרד לשוויון חברתי.

חזון המיזם הינו לאפשר צמיחה כללית מואצת, לצמצם פערים ולהפוך את הממשל לחכם, מהיר ומוביל עולמי בתחום. לצורך כך וכחלק מהחלטת הממשלה, עלינו לגבש בחודשים הקרובים את התכנית הדיגיטלית הלאומית במלואה ולהציגה לאישור הממשלה.

כחלק מהתפיסה האסטרטגית של התכנית לפניכם מטרות העל, היעדים האסטרטגים ופרויקטים להמחשה כפי שגובשו על ידי מטה ישראל דיגיטלית.


​​​